Hyvinvointi, strategia ja talous

Mikkelissä hyvinvoinnin edistäminen on eri toimijoiden yhteistyötä. Kaupunki ja alueen muut toimijat, kuten oppilaitosten, seurakuntien, järjestöjen edustajat sekä yrittäjät toimivat yhdessä asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymään strategiaan. Strategialla Mikkeli yhtenäistää tekemistään ja pyrkimyksiään. Strategialla ja strategisella ohjauksella tehdään kaupungin toiminnasta johdonmukaista ja ennustettavaa. Strategialla rakennetaan asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta, kaupungin menestystä, elinvoimaa ja kilpailukykyä.

Strategiaa vuosille 2018 – 2021 laaditaan parhaillaan.

Syksyn tärkeitä päivämääriä

Syyskuussa 2017 oli asukkaiden ja muiden sidosryhmien vuoro vaikuttaa: näkemyksiä ja kehittämisehdotuksia haetaan nettikyselyllä, johon pystyi vastaamaan eri rooleissa, esimerkiksi asukkaana, kaupungin työntekijänä, luottamushenkilönä, alueen yrittäjänä, yhdistysten tai järjestöjen edustajana tai vapaa-ajan asukkaana.

Strategian valmistelun aikataulu syyskuussa
4. – 5.9. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari ja Elinvoimaa!-seminaari (5.9.)
13.9.  Kaupungin yt-neuvottelukunnan kokous
15.9.  Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan kokous
18. – 24.9. Kysely verkossa
18.9.  Kaupunginhallituksen suunnittelukokous
25.9.  Kaupunginhallituksen strategiakokous
26.9.  Konserni- ja elinvoimajaoston iltakoulu, Miksei Oy järjestää, teemana kaupungin strategia ja elinvoima
27.9.  Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan työpaja
27.9.  Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokous
28.9.  Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokous

Lokakuussa kyselyn tuloksia jalostetaan eteenpäin erilaisilla foorumeilla, työpajoissa ja keskustelutilaisuuksissa. Ensimmäinen asukastilaisuus järjestettiin maanantaina 2.10. kaupungin virastotalon Lounashuoneella (Maaherrankatu 9 – 11)

Strategian valmistelun aikataulu lokakuussa
2.10. Keskustelutilaisuus ja työpaja kaupungin henkilöstölle I
2.10. Keskustelutilaisuus asukkaille klo 17 kaupungin virastotalon Lounashuoneella (Maaherrankatu 9 – 11)
> nettikyselyn tulosten esittely ja strategiatyöskentelyssä esille nousseiden asioiden esittely
3.10. Konsernipäivä
3.10. Kaupunkiympäristölautakunnan kokous
5.10. Elinvoimainen Mikkeli -keskustelutilaisuus, Miksei Oy järjestää
6.10. Keskustelutilaisuus ja työpaja kaupungin henkilöstölle II
9.10. Kaupunginvaltuuston iltakoulu, teemana hyvinvointi
10.10. Kaupungin yt-neuvottelukunnan kokous
11.10. Valtuusto tulevaisuuden kunnan rakentajana -koulutus, FCG ja Kuntaliitto         
16.10.  Kaupunginhallituksen strategiakokous & FCG
17.10.  Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan työpaja
18.10.  Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokous
19.10.  Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokous
24.10.  Kaupunkiympäristölautakunnan kokous
30.10. – 12.11. Strategialuonnoksen kommentointi (lausuntopyynnöt, verkkokeskustelu, palautetilaisuudet)
31.10. – 2.11.  Asukastilaisuudet eri puolilla kaupunkia, teemana lähiöt Mikkelin kaupunkipolitiikan ytimessä

Strategian valmistelun aikataulu marraskuussa
3.11. Kaupungin yt-neuvottelukunnan kokous
20.11. Kaupunginhallituksen strategiakokous
21.11. Kaupunkiympäristölautakunnan kokous
23.11. Kaupunginvaltuuston iltakoulu
24.11. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -työpaja, FCG (kutsuttuina kaupungin virkamiesjohto, valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto ja valtuustoryhmien puheenjohtajat)
29.11. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokous
30.11. Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokous

Strategian valmistelun aikataulu joulukuussa
4.12. Kaupunginhallituksen päätöskokous
11.12. Kaupunginvaltuuston päätöskokous
12.12. Kaupungin yt-neuvottelukunnan kokous