Lastentarhanopettaja

Mikkelin kaupunki, Sivistystoimi, Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut, Päiväkodit
Mikkeli

Hakuaika päättyy

25.10.2017 14:00

Työn luonne

Osa-aikatyö

Työn kuvaus

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatus hakee lastentarhanopettajan osa-aikatyön täydentäjää ajalle 1.11.2017-31.7.2018 Norpanhovin päiväkodissa Anttolassa. Lastentarhanopettajan tehtäviin kuuluu mm. vastata lapsiryhmän pedagogisesta opetuksesta ja kasvatuksesta yhdessä ryhmän toisen lastentarhanopettajan kanssa.

Mahdollisuus aloittaa heti työvapaan sijaisena.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 7 §:n mukainen kelpoisuus.

Työaika on yleistyöaika 23,25 tuntia/viikko.

Valittavan henkilön on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan kuuden kuukauden koeaika.

Haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset sekä oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksista, jotka jätetään haastattelijalle.

Tehtävää haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona tutkintotodistukset.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta