Erityisluokanopettaja

Mikkelin kaupunki, Sivistystoimi, Perusopetuspalvelut, Urheilupuiston koulu
Mikkeli

Hakuaika päättyy

26.10.2017 15:00

Työn luonne

Kokoaikatyö

Työn kuvaus

Haettavana on erityisluokanopettajan perhevapaan sijaisuus ajaksi 22.11.2017-2.6.2018 Urheilupuiston koulussa.

Valittavalta edellytetään asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Valittavalta toivotaan kiinnostusta ja monipuolista ammattitaitoa opetuksen ja koulun kehittämiseen, kehitys- ja yhteistyöhakuisuutta sekä rohkeutta tarttua uusiin asioihin.

Perusopetusta tai esiopetusta antavalla opettajalla tulee olla koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset sekä oikeaksi todistetut kopiot em. todistuksista, jotka jätetään haastattelijalle.

Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika (max. 6 kk).

Virkaa haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona tutkintotodistukset ja kelpoisuuden osoittava todistus. Jos tarvitset apua hakemuksen jättämisessä, soita numeroon 020 610 9527 (ma-pe klo 7-15).

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta